Pradžia
en

Nemokami Projekto sutarties pakeitimai ir mokėjimo prašymai, kurių poreikis atsiras dėl karantino

Pasaulyje paskelbta pandemija. Valstybėje įvestas karantinas. Versle tenka greitai priiminėti sprendimus, skirtus tęstinumo užtikrinimui. Šioje situacijoje ES finansuojami projektai gali tapti atspirties tašku stabilizuojant verslo veiklą, o ES fondų pinigai – likvidumo šaltiniu balansuojant pinigų srautus.   

Tuo pačiu, daugeliui ES projektų, norint prisiderinti prie sparčiai besikeičiančių aplinkybių, gali reikėti greitai atlikti keitimus – auditorinius mokymus pakeisti nuotoliniais, atidėti įrangos pristatymo terminus, sumažinti rodiklių reikšmes ir t.t. O tinkamai neįforminus pakeitimų padidėja subsidijos praradimo rizika. Taip pat,  siekiant užtikrinti apyvartinių lėšų pakankamumą, tikėtina, kad bus reikalinga rengti mokėjimo prašymus dažniau nei kartą per ketvirtį.

Mums, Advanced Advice komandai, rūpi mūsų klientų ir jų darbuotojų bei partnerių gerovė. Nuoširdžiai stengiamės, kad mūsų aptarnaujamų ES projektų veiklos vyktų sklandžiai, išlaidos būtų deklaruojamos operatyviai, o subsidijos lėšos pasiektų klientų sąskaitas kiek įmanoma greičiau.

Dar daugiau – kiekvienam iš savo klientų pasiūlysime nemokamai atlikti Projekto sutarties pakeitimą, kad galima būtų operatyviai prisitaikyti prie drastiškai pasikeitusios aplinkos. Esant poreikiui teikti mokėjimo prašymus dažniau, ekstremalios situacijos valstybėje metu, vieną mokėjimo prašymą per mėnesį, taip pat, rengsime nemokamai.

Išsamesnės informacijos teiraukitės jūsų projektą prižiūrinčio Advanced Advice eksperto:

Tikimės, kad šią situaciją įveiksime ir prie naujų realijų prisitaikysime kartu.