Pradžia
en

ES paramos pritraukimas

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES paramos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – subsidijų reikalavimams.

Teikiame integruotas ES subsidijų įdarbinimo paslaugas – kuriame vertę visose ES paramą gaunančio projekto gyvavimo ciklo stadijose nuo idėjos įvertinimo iki paskutinio subsidijos cento įskaitymo į Kliento sąskaitą.

ES projekto gyvavimo ciklas

PASIRUOŠIMAS PARAIŠKOS TEIKIMUI

Užtikrinsime, kad projektas atitinka visus vertinimo kriterijus ir turi realius šansus gauti subsidiją

PARAIŠKOS RENGIMAS

Parengsime stiprią paraišką ir lydėsime ją vertinimo metu iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo

PROJEKTO ADMINISTRAVIMAS

Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad gautumėte visą subsidiją laiku

POPROJEKTINIS APTARNAVIMAS

Padėsime stebėti ir deklaruoti ilgalaikių rodiklių pasiekimą bei rengsime poprojektines ataskaitas

1
Pasiruošimas paraiškos teikimui

Projekto, siekiančio gauti ES ar kito donoro investiciją, inicijavimo stadijoje teikiame šias paslaugas:

 1. Analizuojame Kliento planus ir identifikuojame tuos, kurių įgyvendinimui galima įdarbinti ES investicijas.
 2. Stebime įvairių donorų kvietimus teikti paraiškas ir laiku informuojame Klientą apie atitinkančius jo poreikius.
 3. Padedame suformuoti projekto koncepciją taip, kad ji atitiktų reikalavimus ir vertinimo kriterijus.
 4. Įvertiname šansus gauti ES investiciją ir kartu su Klientu modeliuojame scenarijus šiai tikimybei padidinti.
 5. Paruošiame precizišką paraiškos rengimo planą ir padedame formuojant projekto planavimo komandą.

Susisiekite su mumis ir padėsime Jums pasiruošti paraiškos teikimui.

 

2
Paraiškos rengimas

Projekto, siekiančio gauti ES ar kito donoro investiciją, planavimo stadijoje teikiame šias paslaugas:

 1. Koordinuojame projekto planavimo darbus ir užtikriname, kad paraiška būtų parengta kokybiškai ir laiku.
 2. Rengiame investicinį projektą, verslo planą ar galimybių studiją ir paraišką ES investicijos pritraukimui.
 3. Įsitikiname, kad parengta paraiška atitinka donoro reikalavimus, ir laiku išsiunčiame paraišką donoro įvertinimui.
 4. Atstovaujame klientą bendravime su donoru ir padedame tobulinti paraišką projekto vertinimo metu.
 5. Padedame klientui įvertinti ir suprasti visas ES finansavimo sutarties nuostatas.

Susisiekite su mumis ir padėsime Jums parengti laiminčią ES projekto paraišką.

3
Projekto administravimas

Projekto, gaunančio ES ar kito donoro investiciją, įgyvendinimo stadijoje teikiame šias paslaugas:

 1. Perduodame klientui ES finansuojamų projektų įgyvendinimo gerąsias praktikas ir metodus.
 2. Padedame įgyvendinti viešųjų pirkimų procedūras.
 3. Rengiame mokėjimo prašymus bei periodines ataskaitas.
 4. Esant poreikiui atliekame projekto paraiškos korekcijas ir padedame suderinti jas su donoru.
 5. Atstovaujame klientą nuolatiniame bendravime su donoru ir dalyvaujame patikrose.

Susisiekite su mumis ir padėsime Jums sklandžiai įgyvendinti ES finansuojama projektą.

4
Poprojektinis aptarnavimas

Projekto, gavusio ES ar kito donoro investiciją, uždarymo stadijoje teikiame šias paslaugas:

 1. Padedame suarchyvuoti visus dokumentus pagal donoro reikalavimus.
 2. Rengiame metines ataskaitas ir kitus papildomus dokumentus, teikiamus donorui po projekto pabaigos.
 3. Padedame klientui stebėti ir vertinti ilgalaikius projekto poveikio rodiklius, numatytus projekto paraiškoje.
 4. Padedame argumentuoti neatitikimus projekto rodiklių pasiekime ir suderinti kompromisinę poziciją su donoru.

Susisiekite su mumis ir padėsime Jums tinkamai atsiskaityti už įgyvendintą projektą.

Turime išskirtinę patirtį dirbant su įvairiais fondais ir programomis nuo 2003 metų:  

 • su PHARE, SAPARD ir ISPA fondais iki 2004 metų,
 • su ES Struktūriniais fondais 2004–2006, 2007–2013 ir 2014–2020 metų programavimo laikotarpiais,
 • su Europos Komisijos programomis (Erasmus+, FP6, FP7, Horizon 2020, SME Instrument, Eurostars ir t.t.) nuo 2004 metų iki dabar,
 • su bendradarbiavimo per sieną programomis (LAT-LIT, LAT-LIT-BEL, LIT-POL, BSR ir t.t.) nuo 2009 metų iki dabar,
 • su kitų donorų subsidijų programomis (EEA ir Norvegų finansiniai mechanizmai, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas, Lietuvos darbo birža ir t.t.) nuo 2008 metų iki dabar.   

Mūsų metodai 

Surandame ir padedame mūsų Klientams įdarbinti visas patrauklias ES subsidijas jiems tinkamose srityse
Integruotai aptarnaujame Kliento projektus nuo A iki Z ir prisiimame atsakomybę už savo darbo rezultatus
Imdamiesi darbo užtikriname didžiausią įmanomą tikimybę, kad projektui bus skirta ES investicija
Užtikriname, kad su ES subsidija susiję įsipareigojimai būtų protingai suplanuoti ir lengvai įgyvendinami
Orientuojamės į tai, kad ES subsidija tarnautų Klientui, o ne Klientas – biurokratiniams reikalavimams
Gebame sutaupyti projektui skiriamus Kliento išteklius ir sumažinti bendrą subsidijos įdarbinimo kainą