Pradžia
en

Produktyvumo ir efektyvumo didinimo projektai

Projektų planavimo (paraiškų rengimo) pasiekimai

25
Parengtų paraiškų skaičius
0
Vertinamų paraiškų skaičius
21
Finansuotų paraiškų skaičius
84%
Rengimo sėkmės rodiklis
2 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas

Projektų įgyvendinimo (administravimo) pasiekimai

0
Vykdomų projektų skaičius
0 tūkst.€
Vykdomų projektų patvirtintas biudžetas
15
Užbaigtų projektų skaičius
2 mln.€
Užbaigtų projektų patvirtintas biudžetas

Atrinkti projektai

Procesų optimizavimui skirtų el. verslo sprendimų diegimas

Projekto planavimo (paraiškos rengimo) paslaugos
Projekto įgyvendinimo (administravimo) paslaugos
ŽIŪRĖTI PROJEKTĄ

Netechnologinių inovacijų skatinimas, pritaikant originalius gaminių dizaino sprendimus

Projekto planavimo (paraiškos rengimo) paslaugos
ŽIŪRĖTI PROJEKTĄ

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas

Projekto planavimo (paraiškos rengimo) paslaugos
Projekto įgyvendinimo (administravimo) paslaugos
ŽIŪRĖTI PROJEKTĄ

Intelektinių (pažangių) transporto sistemų (ITS) įgyvendinimo Lietuvoje studija

Projekto įgyvendinimo (administravimo) paslaugos
ŽIŪRĖTI PROJEKTĄ

Ūkio ministerijos reguliavimo srities veiklos rodiklių sistemos sukūrimas (veiklos valdymo administravimo informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas)

Projekto įgyvendinimo (administravimo) paslaugos
ŽIŪRĖTI PROJEKTĄ

Administracinės naštos vertinimas, teisinio reguliavimo kokybės ir efektyvumo tobulinimas ir administracinių gebėjimų stiprinimas geresnio reglamentavimo kontekste

Projekto įgyvendinimo (administravimo) paslaugos
ŽIŪRĖTI PROJEKTĄ

Į įmonės veiklos procesų optimizavimą nukreiptų elektroninio verslo sprendimų diegimas

Projekto planavimo (paraiškos rengimo) paslaugos
Projekto įgyvendinimo (administravimo) paslaugos
ŽIŪRĖTI PROJEKTĄ

Procesų valdymo sistemos „Synergium Process Manager“ ir kitų inovatyvių IT sprendimų diegimas

Projekto planavimo (paraiškos rengimo) paslaugos
Projekto įgyvendinimo (administravimo) paslaugos
ŽIŪRĖTI PROJEKTĄ

Produktyvumą didinančios informacinės sistemos diegimas

Projekto planavimo (paraiškos rengimo) paslaugos
Projekto įgyvendinimo (administravimo) paslaugos
ŽIŪRĖTI PROJEKTĄ

Kompleksinis konkurencingumo ir medicininių paslaugų eksporto potencialo didinimas

Projekto planavimo (paraiškos rengimo) paslaugos
ŽIŪRĖTI PROJEKTĄ

Veiklos optimizavimas diegiant e-verslo sprendimus

Projekto planavimo (paraiškos rengimo) paslaugos
ŽIŪRĖTI PROJEKTĄ

Integruoto elektroninio verslo sprendimo diegimas įmonėje

Projekto planavimo (paraiškos rengimo) paslaugos
Projekto įgyvendinimo (administravimo) paslaugos
ŽIŪRĖTI PROJEKTĄ

Draudimo brokerio įmonės procesų optimizavimas, automatizavimas ir efektyvumo didinimas diegiant Draudimo brokerio procesų gyvavimo ciklo automatizavimo IT sistemą Insforma.NET

Projekto planavimo (paraiškos rengimo) paslaugos
Projekto įgyvendinimo (administravimo) paslaugos
ŽIŪRĖTI PROJEKTĄ

Konkurencingumo didinimas dieginat šiuolaikiškus LEAN vadybos metodus

Projekto planavimo (paraiškos rengimo) paslaugos
ŽIŪRĖTI PROJEKTĄ