Pradžia

Ūkio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, siekiant užtikrinti efektyvų reagavimą į pokyčius

Tematinė sritis:
Kompetencijų ugdymo projektai
Priemonė/programa:
Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
Klientas: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Kliento tipas: Viešojo sektoriaus organizacija