Pradžia

Tarptautinio konkurencingumo stiprinimas didinant produkcijos žinomumą užsienio rinkose

Tematinė sritis:
Eksporto skatinimo projektai
Priemonė/programa:
Naujos galimybės
Klientas: Krekenavos Agrofirma, AB
Kliento tipas: Vietinis verslas