Pradžia

SEB pagalbos verslui funkcijų perkėlimo projektas

Tematinė sritis:
Infrastruktūros kūrimo ir plėtros projektai
Priemonė/programa:
Invest LT+
Klientas: Skandinavska Enskilda Banken AB Vilniaus filialas
Kliento tipas: Užsienio investuotojo verslas