Pradžia

Paraiška dėl teisės tapti programos "NVO sektoriaus stiprinimas Lietuvoje" operatorium

Tematinė sritis:
Socialinės ir verslo aplinkos gerinimo projektai
Priemonė/programa:
EEA Grants
Klientas: Žmogaus teisių stebėjimo institutas
Kliento tipas: Pelno nesiekianti organizacija
Tinklapis: https://hrmi.lt/