Pradžia

Išmaniųjų technologijų klasterio tarptautinio konkurencingumo didinimas

Tematinė sritis:
Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų projektai
Priemonė/programa:
Inoklaster LT
Klientas: Išmaniųjų technologijų asociacija
Kliento tipas: Pelno nesiekianti organizacija