Pradžia

Pasiekimų suvestinė

Eksporto skatinimo projektai

0
94
Aptarnautų projektų skaičius
93%
Rengimo sėkmės rodiklis
12,3 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
52
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus

Infrastruktūros kūrimo ir plėtros projektai

1
92
Aptarnautų projektų skaičius
89%
Rengimo sėkmės rodiklis
184,37 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
63
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus

Produktyvumo ir efektyvumo didinimo projektai

2
28
Aptarnautų projektų skaičius
84%
Rengimo sėkmės rodiklis
1,9 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
24
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus

Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų projektai

3
57
Aptarnautų projektų skaičius
70%
Rengimo sėkmės rodiklis
130,81 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
42
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus

Socialinės ir verslo aplinkos gerinimo projektai

4
49
Aptarnautų projektų skaičius
80%
Rengimo sėkmės rodiklis
75,27 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
27
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus

Kompetencijų ugdymo projektai

5
64
Aptarnautų projektų skaičius
88%
Rengimo sėkmės rodiklis
25,83 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
45
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus