Pradžia

Pasiekimų suvestinė

Eksporto skatinimo projektai

0
94
Aptarnautų projektų skaičius
93%
Rengimo sėkmės rodiklis
12,3 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
52
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus

Infrastruktūros kūrimo ir plėtros projektai

1
91
Aptarnautų projektų skaičius
89%
Rengimo sėkmės rodiklis
184,3 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
62
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus

Produktyvumo ir efektyvumo didinimo projektai

2
28
Aptarnautų projektų skaičius
84%
Rengimo sėkmės rodiklis
1,9 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
24
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus

Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų projektai

3
53
Aptarnautų projektų skaičius
68%
Rengimo sėkmės rodiklis
121,44 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
40
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus

Socialinės ir verslo aplinkos gerinimo projektai

4
48
Aptarnautų projektų skaičius
83%
Rengimo sėkmės rodiklis
75,27 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
26
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus

Kompetencijų ugdymo projektai

5
61
Aptarnautų projektų skaičius
87%
Rengimo sėkmės rodiklis
24,03 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
42
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus