Pradžia
en

Pasiekimų suvestinė

Eksporto skatinimo projektai

0
103
Aptarnautų projektų skaičius
94%
Rengimo sėkmės rodiklis
13 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
56
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus

Infrastruktūros kūrimo ir plėtros projektai

1
100
Aptarnautų projektų skaičius
90%
Rengimo sėkmės rodiklis
335 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
68
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus

Produktyvumo ir efektyvumo didinimo projektai

2
28
Aptarnautų projektų skaičius
84%
Rengimo sėkmės rodiklis
2 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
24
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus

Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų projektai

3
57
Aptarnautų projektų skaičius
70%
Rengimo sėkmės rodiklis
131 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
42
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus

Socialinės ir verslo aplinkos gerinimo projektai

4
49
Aptarnautų projektų skaičius
80%
Rengimo sėkmės rodiklis
75 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
27
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus

Kompetencijų ugdymo projektai

5
64
Aptarnautų projektų skaičius
88%
Rengimo sėkmės rodiklis
26 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
45
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus