Pradžia
en

Pasiekimų suvestinė

Eksporto skatinimo projektai

0
103
Aptarnautų projektų skaičius
93%
Rengimo sėkmės rodiklis
13,13 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
56
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus

Infrastruktūros kūrimo ir plėtros projektai

1
99
Aptarnautų projektų skaičius
89%
Rengimo sėkmės rodiklis
351,85 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
68
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus

Produktyvumo ir efektyvumo didinimo projektai

2
28
Aptarnautų projektų skaičius
84%
Rengimo sėkmės rodiklis
1,9 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
24
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus

Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų projektai

3
57
Aptarnautų projektų skaičius
70%
Rengimo sėkmės rodiklis
130,81 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
42
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus

Socialinės ir verslo aplinkos gerinimo projektai

4
49
Aptarnautų projektų skaičius
80%
Rengimo sėkmės rodiklis
75,27 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
27
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus

Kompetencijų ugdymo projektai

5
64
Aptarnautų projektų skaičius
88%
Rengimo sėkmės rodiklis
25,83 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
45
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus