Pradžia

Harbortouch Payments Lithuania, UAB

Klientas: Harbortouch Payments Lithuania, UAB
Kliento tipas: Užsienio investuotojo verslas

Projektai

Darbuotojų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų tobulinimas

Tematinė sritis:
Kompetencijų ugdymo projektai
Priemonė/programa:
Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams
Paraiškos rengimo paslaugos
2017
Paraiškos pateikimo metai
587 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota
Administravimo paslaugos
2017 - iki šiol
Projekto įgyvendinimo metai
587 tūkst.€
Patvirtintas biudžetas
vykdomas