Pradžia

Biomapas, UAB

Klientas: Biomapas, UAB
Kliento tipas: Vietinis verslas

Projektai

Tarptautinio konkurencingumo stiprinimas didinant žinomumą užsienio rinkose

Tematinė sritis:
Eksporto skatinimo projektai
Priemonė/programa:
Naujos galimybės
Paraiškos rengimo paslaugos
2016
Paraiškos pateikimo metai
87 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota