Pradžia
en

Administracinės naštos vertinimas, teisinio reguliavimo kokybės ir efektyvumo tobulinimas ir administracinių gebėjimų stiprinimas geresnio reglamentavimo kontekste

Tematinė sritis:
Produktyvumo ir efektyvumo didinimo projektai
Priemonė/programa:
Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka
Klientas: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Kliento tipas: Viešojo sektoriaus organizacija

Administravimo paslaugos

2010 - 2011 m.
Projekto įgyvendinimo metai
266 tūkst.€
Patvirtintas biudžetas
užbaigtas
Projekto statusas