Pradžia
en

Pasiekimų suvestinė

Eksporto skatinimo projektai

0
104
Aptarnautų projektų skaičius
94%
Rengimo sėkmės rodiklis
13 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
57
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus

Infrastruktūros kūrimo ir plėtros projektai

1
107
Aptarnautų projektų skaičius
91%
Rengimo sėkmės rodiklis
35 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
70
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus

Produktyvumo ir efektyvumo didinimo projektai

2
28
Aptarnautų projektų skaičius
84%
Rengimo sėkmės rodiklis
2 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
24
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus

Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų projektai

3
77
Aptarnautų projektų skaičius
74%
Rengimo sėkmės rodiklis
159 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
58
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus

Socialinės ir verslo aplinkos gerinimo projektai

4
54
Aptarnautų projektų skaičius
77%
Rengimo sėkmės rodiklis
91 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
30
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus

Kompetencijų ugdymo projektai

5
66
Aptarnautų projektų skaičius
88%
Rengimo sėkmės rodiklis
26 mln.€
Parengtų projektų pradinis biudžetas
47
Klientų skaičius
Žiūrėti projektus