Pradžia
en

Patvirtinta Laikinoji tvarka, supaprastinanti projektų įgyvendinimą

ES fondų administravimo sistema, įgyvendindama Vyriausybės priimtą Ekonomikos skatinimo ir COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą bei reaguodama į situaciją šalyje ir siekdama lankstumo, spartina investicijų pagal 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programą tempą.

Tam tikslui Finansų ministras kovo 23 d. patvirtino Laikinąją tvarką, skirtą projektų įgyvendinimo supaprastinimams. 

Pagrindiniai pakeitimai:

 • trūkstant apyvartinių lėšų, projekto vykdytojo prašymu, skiriamas avansas, net jei to ir nėra numatyta projekto sutartyje;
 • maksimalus avansas projektui didinamas iki 50 %;
 • avanso garantijų nereikalaujama iš valstybės bei savivaldybių įmonių, savivaldybių valdomų įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkės arba dalininkės yra savivaldybės, o iš privačių juridinių asmenų, tik kai avanso suma yra iki 10 000 Eur. Ši nuostata galioja ir išankstino apmokėjimo sąskaitoms;
 • trumpinamas mokėjimo prašymo tvirtinimo terminas iki 8 d. d. (avanso mokėjimo prašymas – iki 3 d. d.);
 • mokėjimo prašymus leidžiama teikti dažniau nei iki šiol.

Kol šalyje paskelbtas karantino režimas ir panašūs apribojimai, taip pat įgyvendinami šie supaprastinimai:

 • ministerijoms kvietimuose teikti paraiškas pakeitus terminus jau paskelbtų ir laikinosios tvarkos įsigaliojimo dieną galiojančių kvietimų paraiškų pateikimo terminas pratęsiamas 14 dienų;
 • projekto veiklos gali būti vykdomos nuotoliniu būdu, jei tai įmanoma padaryti iš esmės nemažinant veiklų vykdymo kokybės (pvz.: mokymai, konsultacijos ir pan.). Apie projekto veiklų vykdymo formos pasikeitimą projekto vykdytojas turi informuoti agentūrą, kuri nurodys, kokius dokumentus reikės teikti nuotoliniu būdu vykdomoms veiklos išlaidoms ir rezultatams pagrįsti;
 • gavus projekto vykdytojo prašymą projekto veiklų įgyvendinimo terminas atidedamas ir/ar pratęsiamas, kai projekto veiklų vykdyti neįmanoma ir jos turi būti atidėtos;
 • patikros vietoje vykdomos nuotoliniu būdu (pvz. gaunant nuotraukas, video įrašus ir pan.) jas fiziškai pakartojant pasibaigus karantino režimo laikotarpiui;
 • įgyvendinančiųjų institucijų organizuojami informaciniai susitikimai ir mokymai galimiems pareiškėjams vykdomi nuotoliniu būdu;
 • įgyvendinant viešųjų pirkimų sutartis, force majeure aplinkybė taikoma pagal Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinime nurodytas sąlygas: http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/rekomendacijos-del-sutarciu-terminu-keitimo-galimybiu.

Laikinoji tvarka bus peržiūrima ir papildoma, jei tai bus būtina siekiant dar sklandesnio ir spartesnio projektų įgyvendinimo, ir galios tol, kol šalyje tęsis ekstremali situacija. Su Laikinosios tvarkos pagrindiniais pakeitimais galite susipažinti čia >>

Išsamesnės informacijos dėl Jūsų projekto įgyvendinimo, esant priimant Laikinajai tvarkai, teiraukitės jūsų projektą prižiūrinčio Advanced Advice eksperto:

Tikimės, kad šią situaciją įveiksime ir prie naujų realijų prisitaikysime kartu.