Pradžia
en

VLI TIMBER, UAB

Klientas: VLI TIMBER, UAB
Kliento tipas: Vietinis verslas

Projektai

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas

Tematinė sritis:
Produktyvumo ir efektyvumo didinimo projektai
Priemonė/programa:
Auditas pramonei LT
Paraiškos rengimo paslaugos
2017
Paraiškos pateikimo metai
4 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota
Administravimo paslaugos
2017 - 2018
Projekto įgyvendinimo metai
4 tūkst.€
Patvirtintas biudžetas
užbaigtas

Biokuro katilinės modernizavimas

Tematinė sritis:
Infrastruktūros kūrimo ir plėtros projektai
Priemonė/programa:
Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+
Paraiškos rengimo paslaugos
2017
Paraiškos pateikimo metai
638 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota
Administravimo paslaugos
2018 - 2020
Projekto įgyvendinimo metai
464 tūkst.€
Patvirtintas biudžetas
vykdomas