Pradžia
en

Virtustream LT, UAB

Klientas: Virtustream LT, UAB
Kliento tipas: Užsienio investuotojo verslas

Projektai

Moksliniai tyrimai skirti inovatyvių debesijos sprendimų kūrimui (3rdCLOUD)

Tematinė sritis:
Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų projektai
Priemonė/programa:
SmartInvest LT+
Paraiškos rengimo paslaugos
2016
Paraiškos pateikimo metai
4 mln.€
Pradinis biudžetas
finansuota
Administravimo paslaugos
2016 - 2019
Projekto įgyvendinimo metai
3 mln.€
Patvirtintas biudžetas
užbaigtas

Darbuotojų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų tobulinimas

Tematinė sritis:
Kompetencijų ugdymo projektai
Priemonė/programa:
Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams
Paraiškos rengimo paslaugos
2017
Paraiškos pateikimo metai
412 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota
Administravimo paslaugos
2017 - 2019
Projekto įgyvendinimo metai
412 tūkst.€
Patvirtintas biudžetas
užbaigtas

Naujų Virtustream paslaugų vystymo centro darbuotojų apmokymas

Tematinė sritis:
Kompetencijų ugdymo projektai
Priemonė/programa:
Žmogiškieji ištekliai Invest LT+
Paraiškos rengimo paslaugos
2013
Paraiškos pateikimo metai
150 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota
Administravimo paslaugos
2013 - 2015
Projekto įgyvendinimo metai
150 tūkst.€
Patvirtintas biudžetas
užbaigtas

Paslaugų vystymo centro įkūrimas

Tematinė sritis:
Socialinės ir verslo aplinkos gerinimo projektai
Priemonė/programa:
Invest LT+
Paraiškos rengimo paslaugos
2013
Paraiškos pateikimo metai
6 mln.€
Pradinis biudžetas
finansuota
Administravimo paslaugos
2013 - 2015
Projekto įgyvendinimo metai
2 mln.€
Patvirtintas biudžetas
užbaigtas