Pradžia
en

Viltechmeda, UAB

Klientas: Viltechmeda, UAB
Kliento tipas: Užsienio investuotojo verslas

Projektai

Medicinos prietaisų gamybos, MTEP ir serviso centro steigimas

Tematinė sritis:
Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų projektai
Priemonė/programa:
Invest LT+
Paraiškos rengimo paslaugos
2010
Paraiškos pateikimo metai
3 mln.€
Pradinis biudžetas
finansuota
Administravimo paslaugos
2010 - 2012
Projekto įgyvendinimo metai
2 mln.€
Patvirtintas biudžetas
užbaigtas