Pradžia
en

Vedliai, UAB

Klientas: Vedliai, UAB
Kliento tipas: Vietinis verslas

Projektai

UAB Vedliai MTEP veiklų įgyvendinimas, sukuriant modernų ir įtraukiantį mišriojo ugdymosi įrankį TEACHERS LEAD TECH (TLT)

Tematinė sritis:
Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų projektai
Priemonė/programa:
Eksperimentas
Paraiškos rengimo paslaugos
2020
Paraiškos pateikimo metai
453 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota