Pradžia
en

Skandinavska Enskilda Banken AB Vilniaus filialas

Klientas: Skandinavska Enskilda Banken AB Vilniaus filialas
Kliento tipas: Užsienio investuotojo verslas

Projektai

SEB pagalbos verslui funkcijų perkėlimo projektas

Tematinė sritis:
Infrastruktūros kūrimo ir plėtros projektai
Priemonė/programa:
Invest LT+
Paraiškos rengimo paslaugos
2010
Paraiškos pateikimo metai
123 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota