Pradžia
en

Ruptela, UAB

Klientas: Ruptela, UAB
Kliento tipas: Vietinis verslas

Projektai

Inovatyvios transporto valdymo sistemos sukūrimas

Tematinė sritis:
Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų projektai
Priemonė/programa:
Eksperimentas
Paraiškos rengimo paslaugos
2020
Paraiškos pateikimo metai
2 mln.€
Pradinis biudžetas
finansuota
Administravimo paslaugos
2020 - iki šiol
Projekto įgyvendinimo metai
2 mln.€
Patvirtintas biudžetas
vykdomas

UAB "Ruptela“ planuojamos eksportuoti produkcijos sertifikavimas, siekiant paskatinti įmonės tarptautiškumą

Tematinė sritis:
Eksporto skatinimo projektai
Priemonė/programa:
Expo Sertifikatas
Paraiškos rengimo paslaugos
2019
Paraiškos pateikimo metai
237 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota
Administravimo paslaugos
2020 - iki šiol
Projekto įgyvendinimo metai
237 tūkst.€
Patvirtintas biudžetas
vykdomas