Pradžia
en

Pakma, UAB

Klientas: Pakma, UAB
Kliento tipas: Vietinis verslas

Projektai

Didelio poveikio technologijų diegimas siekiant modernizuoti gamybinę bazę ir didinti darbo našumą

Tematinė sritis:
Infrastruktūros kūrimo ir plėtros projektai
Priemonė/programa:
DPT pramonei LT+
Paraiškos rengimo paslaugos
2017
Paraiškos pateikimo metai
513 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota
Administravimo paslaugos
2017 - iki šiol
Projekto įgyvendinimo metai
513 tūkst.€
Patvirtintas biudžetas
vykdomas