Pradžia
en

Mitrena, UAB

Klientas: Mitrena, UAB
Kliento tipas: Vietinis verslas

Projektai

Elektromobilių įsigijimas

Tematinė sritis:
Infrastruktūros kūrimo ir plėtros projektai
Priemonė/programa:
Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas
Paraiškos rengimo paslaugos
2021
Paraiškos pateikimo metai
361 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota