Pradžia
en

Metalistas LT, UAB

Klientas: Metalistas LT, UAB
Kliento tipas: Vietinis verslas

Projektai

AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas

Tematinė sritis:
Infrastruktūros kūrimo ir plėtros projektai
Priemonė/programa:
Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+
Paraiškos rengimo paslaugos
2017
Paraiškos pateikimo metai
183 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota
Administravimo paslaugos
2017 - 2019
Projekto įgyvendinimo metai
179 tūkst.€
Patvirtintas biudžetas
užbaigtas