Pradžia
en

Mediresta, UAB

Klientas: Mediresta, UAB
Kliento tipas: Vietinis verslas

Projektai

Gamybinių procesų skaitmeninimas

Tematinė sritis:
Infrastruktūros kūrimo ir plėtros projektai
Priemonė/programa:
Pramonės skaitmeninimas LT
Paraiškos rengimo paslaugos
2018
Paraiškos pateikimo metai
577 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota
Administravimo paslaugos
2019 - iki šiol
Projekto įgyvendinimo metai
577 tūkst.€
Patvirtintas biudžetas
vykdomas