Pradžia
en

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Klientas: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Kliento tipas: Viešojo sektoriaus organizacija

Projektai

Ūkio ministerijos reguliavimo srities veiklos rodiklių sistemos sukūrimas (veiklos valdymo administravimo informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas)

Tematinė sritis:
Produktyvumo ir efektyvumo didinimo projektai
Priemonė/programa:
Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas
Administravimo paslaugos
2010 - 2011
Projekto įgyvendinimo metai
863 tūkst.€
Patvirtintas biudžetas
užbaigtas

Ūkio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, siekiant užtikrinti efektyvų reagavimą į pokyčius

Tematinė sritis:
Kompetencijų ugdymo projektai
Priemonė/programa:
Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
Administravimo paslaugos
2010 - 2012
Projekto įgyvendinimo metai
524 tūkst.€
Patvirtintas biudžetas
užbaigtas

Administracinės naštos vertinimas, teisinio reguliavimo kokybės ir efektyvumo tobulinimas ir administracinių gebėjimų stiprinimas geresnio reglamentavimo kontekste

Tematinė sritis:
Produktyvumo ir efektyvumo didinimo projektai
Priemonė/programa:
Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka
Administravimo paslaugos
2010 - 2011
Projekto įgyvendinimo metai
266 tūkst.€
Patvirtintas biudžetas
užbaigtas