Pradžia
en

Inntec, UAB

Klientas: Inntec, UAB
Kliento tipas: Vietinis verslas

Projektai

Išmaniųjų technologijų, skirtų investavimui į nišines alternatyvias turto klases, kūrimas

Tematinė sritis:
Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų projektai
Priemonė/programa:
Eksperimentas
Paraiškos rengimo paslaugos
2020
Paraiškos pateikimo metai
2 mln.€
Pradinis biudžetas
finansuota
Administravimo paslaugos
2020 - iki šiol
Projekto įgyvendinimo metai
1 mln.€
Patvirtintas biudžetas
vykdomas