Pradžia
en

EIS Group Lietuva, UAB

Klientas: EIS Group Lietuva, UAB
Kliento tipas: Užsienio investuotojo verslas

Projektai

Darbuotojų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų tobulinimas

Tematinė sritis:
Kompetencijų ugdymo projektai
Priemonė/programa:
Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams
Paraiškos rengimo paslaugos
2018
Paraiškos pateikimo metai
974 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota
Administravimo paslaugos
2018 - iki šiol
Projekto įgyvendinimo metai
974 tūkst.€
Patvirtintas biudžetas
vykdomas