Pradžia
en

Deeper, UAB

Klientas: Deeper, UAB
Kliento tipas: Vietinis verslas

Projektai

Deeper, UAB naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra

Tematinė sritis:
Eksporto skatinimo projektai
Priemonė/programa:
Naujos galimybės
Paraiškos rengimo paslaugos
2019
Paraiškos pateikimo metai
88 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota

Procesų optimizavimui skirtų el. verslo sprendimų diegimas

Tematinė sritis:
Produktyvumo ir efektyvumo didinimo projektai
Priemonė/programa:
E-verslas
Paraiškos rengimo paslaugos
2015
Paraiškos pateikimo metai
55 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota
Administravimo paslaugos
2016 - 2017
Projekto įgyvendinimo metai
44 tūkst.€
Patvirtintas biudžetas
užbaigtas

Tarptautinio konkurencingumo išlaikymas ir stiprinimas didinant produkcijos žinomumą užsienio rinkose

Tematinė sritis:
Eksporto skatinimo projektai
Priemonė/programa:
Naujos galimybės
Paraiškos rengimo paslaugos
2016
Paraiškos pateikimo metai
90 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota

Netechnologinių inovacijų skatinimas, pritaikant originalius gaminių dizaino sprendimus

Tematinė sritis:
Produktyvumo ir efektyvumo didinimo projektai
Priemonė/programa:
Dizainas LT
Paraiškos rengimo paslaugos
2016
Paraiškos pateikimo metai
19 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota