Pradžia
en

Debitum fori, UAB

Klientas: Debitum fori, UAB
Kliento tipas: Užsienio investuotojo verslas

Projektai

Inovatyvios faktoringo atvejų rizikos valdymo sistemos sukūrimas (FACTRIS)

Tematinė sritis:
Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų projektai
Priemonė/programa:
Smart FDI
Paraiškos rengimo paslaugos
2019
Paraiškos pateikimo metai
2 mln.€
Pradinis biudžetas
finansuota
Administravimo paslaugos
2020 - iki šiol
Projekto įgyvendinimo metai
2 mln.€
Patvirtintas biudžetas
vykdomas