Pradžia
en

BaltLED, UAB

Klientas: BaltLED, UAB
Kliento tipas: Vietinis verslas

Projektai

Konkurencingumo tarptautiniu mastu didinimas ieškant naujų verslo galimybių Pabaltijo, Ukrainos ir Baltarusijos rinkose

Tematinė sritis:
Eksporto skatinimo projektai
Priemonė/programa:
Naujos galimybės
Paraiškos rengimo paslaugos
2009
Paraiškos pateikimo metai
57 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota

Konkurencingumo tarptautiniu mastu didinimas ieškant naujų verslo galimybių Vakarų Europos rinkoje

Tematinė sritis:
Eksporto skatinimo projektai
Priemonė/programa:
Naujos galimybės
Paraiškos rengimo paslaugos
2009
Paraiškos pateikimo metai
58 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota

Konkurencingumo tarptautiniu mastu didinimas ieškant naujų verslo galimybių Rusijos rinkoje

Tematinė sritis:
Eksporto skatinimo projektai
Priemonė/programa:
Naujos galimybės
Paraiškos rengimo paslaugos
2009
Paraiškos pateikimo metai
58 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota

Tarptautinio konkurencingumo stiprinimas didinant produkcijos žinomumą užsienio rinkose

Tematinė sritis:
Eksporto skatinimo projektai
Priemonė/programa:
Naujos galimybės
Paraiškos rengimo paslaugos
2014
Paraiškos pateikimo metai
21 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota

MTTP infrastruktūros plėtra

Tematinė sritis:
Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų projektai
Priemonė/programa:
Intelektas LT+
Paraiškos rengimo paslaugos
2013
Paraiškos pateikimo metai
286 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota

Inovatyvių LED apšvietimo sprendimų vystymo ir jais paremtų produktų sukūrimo MTTP projektas

Tematinė sritis:
Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų projektai
Priemonė/programa:
Intelektas LT
Paraiškos rengimo paslaugos
2010
Paraiškos pateikimo metai
392 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota