Pradžia
en

Baltic Blues, UAB

Klientas: Baltic Blues, UAB
Kliento tipas: Vietinis verslas

Projektai

Atvykstamojo turizmo skatinimas, pristatant "Baltic Blues" paslaugas tarptautinėse parodose

Tematinė sritis:
Eksporto skatinimo projektai
Priemonė/programa:
Naujos galimybės
Paraiškos rengimo paslaugos
2010
Paraiškos pateikimo metai
71 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota
Administravimo paslaugos
2011 - 2013
Projekto įgyvendinimo metai
68 tūkst.€
Patvirtintas biudžetas
užbaigtas

Paslaugų pristatymas tarptautinėse parodose skatinant atvykstamąjį turizmą

Tematinė sritis:
Eksporto skatinimo projektai
Priemonė/programa:
Naujos galimybės
Paraiškos rengimo paslaugos
2012
Paraiškos pateikimo metai
46 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota

Tarptautinio konkurencingumo stiprinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose

Tematinė sritis:
Eksporto skatinimo projektai
Priemonė/programa:
Naujos galimybės
Paraiškos rengimo paslaugos
2013
Paraiškos pateikimo metai
72 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota

Tarptautinio konkurencingumo stiprinimas didinant žinomumą užsienio rinkose

Tematinė sritis:
Eksporto skatinimo projektai
Priemonė/programa:
Naujos galimybės
Paraiškos rengimo paslaugos
2016
Paraiškos pateikimo metai
88 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota