Pradžia
en

Aedilis, UAB

Klientas: Aedilis, UAB
Kliento tipas: Vietinis verslas

Projektai

MTTP infrastruktūros plėtra

Tematinė sritis:
Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų projektai
Priemonė/programa:
Intelektas LT+
Paraiškos rengimo paslaugos
2012
Paraiškos pateikimo metai
441 tūkst.€
Pradinis biudžetas
finansuota