Pradžia
en

Eco-inovacijos LT+ tinkamumo anketa

1. Įmonės pavadinimas
2. Kontaktinio asmens pareigos, vardas ir pavardė
3. Kontaktinio asmens telefono numeris
4. Kontaktinio asmens el. pašto adresas
5. Ar Jūsų įmonė turi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą arba Taršos leidimą (leidimo turėjimas nėra privalomas norint gauti ES finansavimą, tačiau gali padidinti tikimybę jį gauti)?
6. Preliminari numatomos įsigyti įrangos kaina (Eur)
7. Iš kur sužinojote apie mus?