Pradžia
en

Užsienio investuotojų R&D projektams bus skiriama 40 mln. eurų


 

TRUMPAI APIE SUBSIDIJĄ

Priemonės „SMART FDI“ tikslas - pritraukti į Lietuvą užsienio investicijas mokslinių tyrimų ir/ar eksperimentinės plėtros ir/ar inovacijų (MTEPI) srityje.

 • Tinkami pareiškėjai: užsienio investuotojas arba bet kokio dydžio užsienio investuotojo Lietuvoje įsteigta įmonė, kuriai investuotojas daro lemiamą įtaką.
 • Projektų finansavimui yra numatyta skirti 39,14 mln. eurų.
 • Didžiausia subsidijos suma: iki 10 mln. eurų projektui.
 • Pagal šią priemonę yra subsidijuojamos 3 veiklos:
  • MTEP veiklų vykdymas. Didžiausia subsidijos suma: iki 3 mln. eurų. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 80%.
  • MTEPI infrastruktūros kūrimas arba plėtra. Didžiausia subsidijos suma: iki 6,5 mln. eurų. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 45%.
  • Procesų ir organizacinių inovacijų diegimas. Didžiausia subsidijos suma pagal šią veiklą gali sudaryti iki 0,5 mln. eurų. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 50%.
 • Pagal šį kvietimą paraiškos gali būti teikiamos nuo 2017 m. birželio 23 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d. arba iki tada, kai bus paskirstyta visa priemonei numatyta finansavimo suma.
 • Daugiau informacijos apie priemonę "SMART FDI" čia>>>

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas:

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją.
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo.
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento.
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą. 

KODĖL "ADVANCED ADVICE"

 • Vidutiniškai 8,5 iš 10 mūsų parengtų ES investicijų siekiančių projektų paraiškų gavo finansavimą.
 • Detalią informaciją apie mūsų parengtus projektus galite rasti čia>>>

Jei norite, kad padėtumėme Jums gauti subsidiją ar tiesiog turite klausimų, kreipkitės į mus>>>