Pradžia
en

Sunkumų patiriančos įmonės apibrėžimo interpretacijos

Sritis (rubrika): Su ES finansavimu susijusios sąvokos

Tema: Sunkumų patiriančios įmonės samprata

Parengė: projektų rengimo ekspertas Saulius Dekaminavičius

 

Viename iš pirmųjų savo ekspertinių komentarų pateikėme išsamų sunkumus patiriančios įmonės sąvokos išaiškinimą. Visgi, praktikoje taikant Bendrojo bendrosios išimties reglamento (BBIR) nuostatas, vis dar iškyla nemažai neaiškumų. Panašu, kad įgyvendinančiosios institucijos taip pat skirtingai interpretuoja tam tikrus sunkumų patiriančios įmonės sampratos aspektus. Toliau panagrinėsime vieną iš tokių atvejų, kai Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) ir Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) skirtingai išaiškino tas pačias BBIR nuostatas.

Kaip žinia, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), veikiančioms mažiau nei 3 metus (vertinama pagal įmonės įregistravimo datą), taikoma išimtis ir sunkumų patyrimas nėra vertinamas. Ši nuostata iš pirmo žvilgsnio atrodo aiški, tačiau aiškumas mažėja, kai kalbama apie įmonę, priklausančią įmonių grupei, kurias sieja susijusių įmonių ryšiai. Ar 3 metų išimtis būtų taikoma tokiai įmonei, jeigu ji įregistruota mažiau nei prieš 3 metus, tačiau jos motininė įmonė veikia ilgiau nei 3 metus? Atsakymas tampa aiškus, jeigu susijusios įmonės vertinamos kaip vienas ekonominis vienetas. Būtent tokią praktiką sunkumų patiriančios įmonės sampratos kontekste formuoja Europos Komisija, t.y. į susijusias įmones žvelgiama kaip į vieną ekonominį vienetą, atitinkamai sunkumus patiriančios įmonės kriterijus taikant ne tik pačiam pareiškėjui, bet ir įmonių grupei, kuriai jis priklauso.

Analogiškoje situacijoje buvo atsidūręs vienas iš mūsų klientų (užsienio kapitalo įmonė), kuris planavo aplikuoti pagal abi užsienio investuotojams skirtas ES finansavimo priemones – „Smart FDI“ ir „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“:

  • Pagal paskutinių finansinių metų patvirtintos finansinės atskaitomybės duomenis įmonė atitiko sunkumus patiriančios įmonės kriterijus;
  • Pati įmonė Lietuvoje įsteigta mažiau nei prieš 3 metus, tačiau jos motininė įmonė (užsienio investuotojas) veikia daugiau nei 3 metus.

Kliento vardu kreipėmės į minėtas ES finansavimo priemones administruojančias institucijas – LVPA ir ESFA, dėl situacijos išaiškinimo – ar toks pareiškėjas būtų tinkamas gauti finansavimą. Tačiau iš abiejų institucijų buvo gautas skirtingas atsakymas. Todėl papildomai kreipėmės į LR Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, kuri gavusi LR Konkurencijos tarybos išaiškinimą, nurodė, kad, jeigu bent viena įmonių grupės įmonė yra veikianti ilgiau negu 3 metus, visai įmonių grupei negalioja išimtis, taikoma trumpiau negu 3 metus veikiančioms MVĮ, t. y., jeigu pareiškėjas yra MVĮ ir priklauso įmonių grupei, kurios bent viena įmonė veikia ilgiau negu trejus metus, jis galėtų būti laikomas sunkumus patiriančia įmone, net jei pats veikia trumpiau negu 3 metus.

Vis dėlto, tokioje situacijoje, siekiant eliminuoti kliūtis aplikuoti pagal minėtas finansavimo priemones, užsienio investuotojas turėjo kelias opcijas, kurias ir pasiūlėme klientui:

  • Aplikuoti tiesiogiai su motinine įmone, nes tiek „Smart FDI“, tiek „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ priemonėje numatyta galimybė teikti paraišką pačiam užsienio investuotojui;
  • Įsteigti naują dukterinę įmonę Lietuvoje ir per ją teikti paraišką;
  • Užbaigti esamos dukterinės įmonės einamuosius finansinius metus be sukauptų nuostolių ir kitais finansiniais metais teikti paraišką per ją.

Pabaigai norime pažymėti, kad potencialūs pareiškėjai visuomet turi kritiškai vertinti įgyvendinančiųjų institucijų išaiškinimus, nors jie ir yra pareiškėjo naudai, ir kilus abejonėms kreiptis į aukštesnes institucijas dėl papildomo išaiškinimo. Priešingu atveju, tiek paraiškos vertinimo metu, tiek projekto įgyvendinimo laikotarpiu gali kilti rizika negauti finansavimo arba grąžinti gautą finansavimą.

Su šia tema susiję kiti mūsų parengti ekspertiniai komentarai:

 

KAIP PASINAUDOTI MŪSŲ EKSPERTINE PATIRTIMI

Jei turite daugiau klausimų dėl ES investicijų įdarbinimo ir norite gauti nemokamą konsultaciją, susisiekite su mumis: