Pradžia
en

Subsidijos patyrusiems inovatoriams - iki 10 mln. eurų MTEPI veikloms

 

2018 m. balandžio 20 dieną buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas subsidijoms gauti pagal priemonę „Intelektas LT-2“. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2018 m. rugsėjo 25 dienos.

TRUMPAI APIE SUBSIDIJĄ

Priemonės "Intelektas LT-2" tikslas - paskatinti bendrus mokslo ir verslo MTEP projektus, kuriančius didesnę pridėtinę vertę turinčius produktus.

 • Tinkami pareiškėjai: bet kokio dydžio įmonės ar viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas). Projekto partneris yra privalomas.
 • Projektų finansavimui yra numatyta skirti 50 mln. eurų.
 • Subsidijos dydis – nuo 3 mln eurų iki 10 mln. eurų vienam projektui.
 • Pagal šią priemonę yra subsidijuojamos 3 veiklos:
  • Fundamentiniai tyrimai (iki 10% tinkamų projekto išlaidų). Didžiausias subsidijos intensyvumas – 100%.
  • MTEP veiklų vykdymas. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 80%.
  • MTEPI infrastruktūros kūrimas arba plėtra. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 45%
  • Paraiškos gali būti teikiamos iki 2018 m. rugsėjo 25 dienos.

Daugiau informacijos apie programą „Intelektas LT-2“ rasite čia>>>

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas:

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją.
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo.
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento.
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

KODĖL "ADVANCED ADVICE"

 • Vidutiniškai 8,5 iš 10 mūsų parengtų ES investicijų siekiančių projektų paraiškų gavo finansavimą.
 • Detalią informaciją apie mūsų parengtus projektus galite rasti čia>>>

Jei norite, kad padėtumėme Jums gauti subsidiją ar tiesiog turite klausimų, kreipkitės į mus>>>