Pradžia
en

Projekto viešinimo reikalavimų įgyvendinimo aspektai

Sritis (rubrika): Naudingi patarimai
Tema: Projekto viešinimo reikalavimų įgyvendinimo aspektai
Parengė: projektų administravimo ekspertė Dovilė Kontutytė

Kiekvieno, sėkmingai Europos Sąjungos (toliau – ES) finansavimą gavusio projekto įgyvendinimo pradžioje, yra keliami tam tikri reikalavimai, kuriuos privaloma įvykdyti dar iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos. Vienas iš tokių reikalavimų – projekto viešinimas. Priklausomai nuo 2014-2020 metų ES fondų investicijų tam tikros veiksmų programos atitinkamos projekto įgyvendinimo priemonės gali būti keliami skirtingi projekto viešinimo reikalavimai, o priklausomai nuo projektą įgyvendinančiosios institucijos gali skirtis ir reglamentavimo interpretacija.

Visiems ES finansuojamiems projektams yra taikomos bendrosios Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (toliau – PAFT), kurios nurodo informavimo apie projektą priemones ir joms keliamus reikalavimus. Jeigu projekto finansavimo suma neviršija 500.000 eur., projekto vykdytojas privalo „pakabinti bent vieną plakatą (ne mažesnį kaip A3 formato), kuriame turi būti pateikta informacija apie įgyvendinamą projektą ir finansavimą iš atitinkamo (-ų) ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) lėšų. Plakatas turi būti pakabintas visuomenei gerai matomoje vietoje (pavyzdžiui, prie įėjimo į pastatą)“ (PAFT 450.2 str.). Taip pat, projekto vykdytojas turi „interneto svetainėje (jei projekto vykdytojas tokią turi) paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą, apibūdinti jo tikslus, rezultatus ir informuoti apie finansavimą iš atitinkamo (-ų) ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) lėšų“ (PAFT 450.1 str.).

PLAKATUI KELIAMI REIKALAVIMAI

  1. Ne mažesnis kaip A3 formato
  2. Pakabintas gerai matomoje vietoje
  3. Trumpai aprašomas įgyvendinamas projektas (užtenka nurodyti jo tikslą) ir įvardijamas konkretus ES struktūrinių fondų lėšų fondas, iš kurio finansuojamas projektas
  4. Naudojamas ES 2014–2020 metų struktūrinių fondų ženklas
  5. Naudojamas aktualus projekto vykdytojo logo
  6. Turi būti pakabintas visą projekto įgyvendinimo laikotarpį

Nors 3-6 punktai yra neginčijami ir negali būti kitaip interpretuoti, į pirmuosius du būtų galima žiūrėti kiek lanksčiau. Praktika rodo, kad „ne mažesnis kaip A3 formato“ dydžio plakatas ne būtinai turi būti plakatas ir nebūtinai turi būti „pakabintas“. Pavyzdžiui Europos socialinio fondo agentūra gali būti šiuo atveju lankstesnė ir gali leisti vietoj plakato parengti plakato formato skaidrę, kuri būtų rodoma foje esančiame televizoriuje. Kita vertus, Lietuvos verslo paramos agentūra gali kitos formos plakato pateikimo nepripažinti. Taip pat, neretai ES projektus įgyvendina užsienio investuotojų kompanijos, kuriose dirba multikultūrinė visuomenė ir kurių pagrindinė kalba – anglų. Atsižvelgiant į tai, kad projekto viešinimo tikslas yra pristatyti tikslinėms grupėms ir plačiajai visuomenei įgyvendinamą projektą, galima teigti, kad didžioji dalis užsienio investuotojų kompanijų darbuotojų, klientų, partnerių ir tiekėjų nesupras plakato lietuvių kalba, o, taip pat, niekur nėra minima, kad plakatas turėtų būti parengtas lietuvių kalba, tad, esant poreikiui, būtų verta jį rengti anglų kalba.

SKELBIMUI INTERNETE KELIAMI REIKALAVIMAI

  1. Skelbiama oficialioje projekto vykdytojo internetinėje svetainėje (jeigu tokią turi)
  2. Pateikiama informacija apie įgyvendinamo projekto tikslus, rezultatus, įvardijamas konkretus ES struktūrinių fondų lėšų fondas bei Projektui skirtos lėšos
  3. Naudojamas ES 2014–2020 metų struktūrinių fondų ženklas

Neretai pasitaiko atvejų, kada pasirašydamas projekto Finansavimo ir administravimo sutartį projekto vykdytojas įsipareigoja paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą savo ofiacialioje internetinėje svetainėje, bet neįvertina tikrųjų savo galimybių. Kadangi įprastai tarptautinės kompanijos naudojasi tarptautiniu tinklalapiu, kurį dažnai administruoja užsienyje esantys asmenys – tokio puslapio korekcijos gali būti itin sudėtingos ar net neįmanomos dėl ilgos sprendimų priėmimo grandinės. Tokiu atveju projekto vykdytojas tampa labiau „neturinčiu savo svetainės“ nei turinčiu ir tai turėtų leisti šį įsipareigojimą eliminuoti. Tačiau ne visada projektus įgyvendinančiosios institucijos tam palankiai nusiteikusios ir gali vis tiek reikalauti šį įsipareigojimą įvykdyti, kadangi toks įsipareigojimas nurodomas Finansavimo ir administravimo sutartyje. Kita vertus, geroji praktika rodo, kad kartais galima susiderinti su projektą įgyvendinančiaja institucija ir informaciją apie projektą paskelbti socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, LinkedIn. Informavimas socialiniuose tinkluose ypač naudingas tarptautinėms kompanijoms, kurių tikslinė grupė – anglakalbiai klientai, partneriai ir/ar tiekėjai.

KITOS VIEŠINIMO PRIEMONĖS

Papildomus reikalavimus „Mokymų užsienio investuotojų darbuotojams“ ir „Žmogiškųjų išteklių Invest LT+“ priemonėms nustato PAFT 450.6 str. Taip pat, reikėtų atkreipti dėmesį, kad esant didesniam nei 500 000 eur. ES projekto finansavimui, reikalinga nuolatinė informacinė lentelė ar stendas. Daugiau informacijos apie papildomas viešinimo priemones galite rasti šioje atmintinėje.

Pabaigai, norėtume atkreipti dėmesį, kad tiek PAFT, tiek ES priemonių aprašus reikėtų vertinti kritiškai ir vadovautis protingumo principu. Kiek įmanoma pažvelgti lanksčiau į informavimo apie projektą reglamentavimą ir derinti sąlygas su projektus įgyvendinančiosiomis institucijomis.

KAIP PASINAUDOTI MŪSŲ EKSPERTINE PATIRTIMI

Jei turite daugiau klausimų dėl ES investicijų įdarbinimo ir norite gauti nemokamą konsultaciją, susisiekite su mumis: