Pradžia
en

Priemonės „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ kvietimas teikti paraiškas sustabdytas

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija nuo 2018-11-08 sustabdė priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ kvietimą teikti paraiškas, kadangi paskirstyta visa kvietimui teikti paraiškas skirta ES lėšų suma. 

Pagal priemonę iš viso 100 paraiškų gavo finansavimą, kurių biudžetas siekė 48,15 M Eur, o skirtas finansavimas sudarė 24,55 M Eur.

"Advanced Advice" komanda iš viso parengė 14 paraiškų, gavusių finansavimą pagal šią priemonę. Bendras mūsų parengtų projektų bidužetas siekė 9,21 M Eur, o skirtas finansavimas sudarė 4,63 M Eur arba 19 proc. viso pagal priemonę skirto finansavimo.

Šiuo metu ieškoma galimybių padidinti šiai priemonei numatytą ES finansavimo lėšų sumą.