Pradžia
en

Pasirenkite veiksmingam poveikio aplinkos mažinimui

 

2018 m. birželio 25 dieną buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas subsidijoms gauti pagal priemonę „Auditas pramonei LT“. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2018 m. rugpjūčio 27 dienos.

TRUMPAI APIE SUBSIDIJĄ

Priemonės "Auditas pramonei LT" tikslas - skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti.

 • Tinkami pareiškėjai: bet kokio dydžio įmonės, vykdančios pramonės ekonominę veiklą.
 • Projektų finansavimui yra numatyta skirti 500 655 eurus.
 • Didžiausia subsidijos suma: iki 18 000 eurų projektui.
 • Didžiausias subsidijos intensyvumas: iki 70% nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 • Paraiškos gali būti teikiamos iki 2018 m. rugpjūčio 27 d.
 • Daugiau informacijos apie programą „Auditas pramonei LT“ rasite čia>>>

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas:

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją.
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo.
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento.
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

KODĖL "ADVANCED ADVICE"

 • Vidutiniškai 8,5 iš 10 mūsų parengtų ES investicijų siekiančių projektų paraiškų gavo finansavimą.
 • Detalią informaciją apie mūsų parengtus projektus galite rasti čia>>>

Jei norite, kad padėtumėme Jums gauti subsidiją ar tiesiog turite klausimų, kreipkitės į mus>>>