Pradžia
en

Pasirenkite reikšmingam poveikio aplinkai mažinimui

APIE SUBSIDIJAS

Subsidijos poveikį aplinkai mažinančių ekoinovacijų diegimui pagal priemonę „EKOINOVACIJOS LT“

 • Tinkami pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.
 • Didžiausia subsidijos suma: iki 41 000 eurų projektui.
 • Didžiausias subsidijos intensyvumas: 50% nuo tinkamų projekto išlaidų.
 • Paraiškų pateikimo terminas: iki 2017 m. gegužės 31 d.

Subsidijos energijos vartojimo auditų atlikimui pagal LVPA priemonę „AUDITAS PRAMONEI LT“

 • Tinkami pareiškėjai: bet kokio dydžio įmonės.
 • Didžiausia subsidijos suma: iki 18 000 eurų projektui.
 • Didžiausias subsidijos intensyvumas: 70% nuo tinkamų projekto išlaidų.
 • Paraiškų pateikimo terminas: iki 2017 m. gegužės 29 d.

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas:

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka visus vertinimo kriterijus ir reikalavimus bei turi didelius šansus gauti subsidiją.
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl prašytos subsidijos skyrimo.
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta Jums laiku ir iki paskutinio cento.
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto pabaigos ir, jei teks, padėsime užtikrinti, kad nebūtų taikomos baudos už rodiklių nepasiekimą.

KODĖL "ADVANCED ADVICE"

 • Vidutiniškai 8,5 iš 10 mūsų parengtų ES investicijų siekiančių projektų paraiškų gavo finansavimą.
 • Detalią informaciją apie mūsų parengtus projektus galite rasti čia>>>

Jei norite, kad padėtumėme Jums gauti subsidiją ar tiesiog turite klausimų, kreipkitės į

 • Saulius Dekaminavičius, saulius@aadvice.lt, +370 602 25230