Pradžia
en

Papildyta Laikinoji tvarka

LR finansų ministerija ieškodama galimybių, kaip supaprastinti ES projektų įgyvendinimą, ir toliau mažina investicijų administravimo naštą. Balandžio 28 d. finansų ministro sprendimu 1K-121 naujomis nuostatomis buvo papildyta Laikinoji tvarka (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės).

Pagrindiniai pakeitimai yra susiję su nustatytomis papildomomis tinkamomis finansuoti išlaidomis:

  • darbo užmokesčio išlaidos prastovų metu. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti pagal veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 7.3.1 konkretaus uždavinio „Padidinti gyventojų, ypač ilgalaikių ir nekvalifikuotų bedarbių bei neįgaliųjų užimtumą“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.3.1-ESFA-V-401 „Bedarbių integracija į darbo rinką“.
  • nuo vasario 1 d. atšauktų renginių, kelionių, tęstinių veiklų išlaidos, jei tokių išlaidų nebuvo galima išvengti ar susigrąžinti kitais būdais. Šios išlaidos projektuose gali būti deklaruojamos kaip faktinės, net jei sutartyje numatytos tik fiksuotos išlaidos. Šioms išlaidoms padengti supaprastinta tvarka naudojamos projektų sutaupytos lėšos. Jei suvaržymams pasibaigus dėl šių išlaidų neužtenka lėšų projektui užbaigti, projektui galima skirti papildomą finansavimą arba (nesant galimybės jo skirti) galima mažinti sutartyje nustatytus projekto rodiklius.
  • faktinės išlaidos, kurias galima deklaruoti, jei projekto sutartyje nustatyti individualūs fiksuotieji įkainiai ar fiksuotosios sumos, bet veiklos vyksta kitu būdu nei planuota (pvz., nuotoliniu būdu).
  • naujos veiklos, susijusios su pandemijos įveikimu ir tokie projektai gali būti baigti iki pateikiant paraišką (reikalingas Finansų ministerijos pritarimas).

Pakeitime taip pat numatyta, kad šiuo karantino laikotarpiu Europos socialinio fondo projekto dalyviams suteikiama galimybė naujų dalyvių anketas pildyti ir teikti elektroninėmis priemonėmis. Anketos gali būti skenuotos, fotografuotos, o jei tam nėra galimybių, užpildytos (be parašo) ir išsiųstos iš asmeninio elektroninio pašto adreso ar telefono.

Su kitais pagrindiniais Laikinojoje tvarkoje numatytais projektų įgyvendinimo supaprastinimais galite susipažinti čia >>

Išsamesnės informacijos dėl Jūsų projekto įgyvendinimo, esant priimtai Laikinajai tvarkai, teiraukitės jūsų projektą prižiūrinčio Advanced Advice eksperto:

Tikimės, kad šią situaciją įveiksime ir prie naujų realijų prisitaikysime kartu.