Pradžia
en

Papildomos galimybės gauti finansavimą - jau netrukus

Įgyvendinant Lietuvos ateities ekonomikos DNR planą, rugsėjo - spalio mėnesiais bus paleisti finansavimo priemonių "SMART FDI", "MOKYMAI UŽSIENIO INVESTUOTOJŲ DARBUOTOJAMS", "COVID-19 PRODUKTAI"  kvietimai teikti paraiškas.

 INFORMACIJA APIE GALIMAS SUBSIDIJAS

 • Subsidijos "SMART FDI" tikslas – pritraukti į Lietuvą užsienio investicijas mokslinių tyrimų ir/ar eksperimentinės plėtros ir/ar inovacijų (MTEPI) srityje pagal sumanios specializacijos kryptis. ▪ Subsidiją gali gauti užienio investuotojas (įmonė); užsienio investuotojo (įmonės arba fizinio asmens) Lietuvos Respublikoje įsteigtas/įsigytas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką; užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje ▪ Didžiausia subsidijos suma projektui – 10 M € ▪ Didžiausia subsidijos intensyvumas – 80% ▪ Pagrindinės tinkamos išlaidos: MTEP darbuotojų darbo užmokestis, MTEP įrenginių įsigijimas, statyba  ▪ Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti turėtų būti paskelbtas spalio mėn. ir galios iki kol bus paskirstyta priemonei skirta subsidijos suma ▪ Daugiau informacijos apie subsidiją „SMART FDI“ rasite čia>>>
 • Subsidijos "MOKYMAI UŽSIENIO INVESTUOTOJŲ DARBUOTOJAMS" tikslas – sudaryti sąlygas užsienio investuotojų darbuotojams įgyti specifinių kompetencijų ir prisitaikyti prie ūkio pokyčių. ▪ Subsidiją gali gauti užienio investuotojas (įmonė); užsienio investuotojo (įmonės arba fizinio asmens) Lietuvos Respublikoje įsteigtas/įsigytas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką; užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje ▪ Didžiausia subsidijos suma projektui – iki 250 tūkst. €  ▪ Didžiausia subsidijos intensyvumas – 70%  ▪ Pagrindinės tinkamos išlaidos: mokymų teikimo ir organizavimo paslaugos, mokymuose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio išlaidos ▪ Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti turėtų būti paskelbtas spalio mėn. ir galios iki kol bus paskirstyta priemonei skirta subsidijos suma ▪ Daugiau informacijos apie programą „MOKYMAI UŽSIENIO INVESTUOTOJŲ DARBUOTOJAMS“ rasite čia>>>
 • Subsidijos "COVID-19 PRODUKTAI" tikslas – skatinti investicijas į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą ▪ Subsidiją gali gauti labai mažos, mažos ir vidutinės gamybos įmonės, veikiančios ne trumpiau nei metus ▪ Didžiausia subsidijos suma projektui – iki 1 M € ▪ Didžiausias subsidijos intensyvumas – 95% ▪ Pagrindinės tinkamos išlaidos – įrangos įsigijimas  ▪ Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti turėtų būti paskelbtas rugsėjo mėn. ir galios iki kol bus paskirstyta priemonei skirta subsidijos suma

 KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas:

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją.
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo.
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento.
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

ADVANCED ADVICE PRANAŠUMAI

Esame viena iš ilgiausiai ir sėkmingiausiai dirbančių ES investicijų įdarbinimo konsultacinių įmonių:

 • Įmonė nepertraukiamai veikia nuo 2005 metų, o šiuo metu pas mus pagal darbo sutartį dirba 12 profesionalių konsultantų.
 • Iš viso aptarnavome (rengėme ir/ar administravome) virš 400 ES finansuojamų projektų, kurių bendras biudžetas siekia beveik 700 mln. €.
 • Virš 87 % mūsų parengtų projektų paraiškų gavo teigiamus sprendimus dėl finansavimo skyrimo.
 • Kai kurių mūsų klientų atsiliepimus galite rasti čia>>>

KAIP PASINAUDOTI MŪSŲ PASLAUGOMIS

Jei norite, kad padėtumėme Jums gauti subsidiją, ar norite gauti nemokamą konsultaciją, susisiekite su mumis: