Pradžia
en

Mūsų parengtų projektų krepšelis pasiekė 400

Pagaliau mūsų per visus 15 „Advanced Advice“ gyvavimo metų parengtų projektų krepšelį papildė simbolinis 400asis projektas! 

Šiek tiek statistikos ir įdomesnių faktų, kas slepiasi po 400 projektų ir kaip mums sekėsi pildyti šį krepšelį:

PARENGTŲ PROJEKTŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL PAREIŠKĖJĄ

 • 208 projektus parengėme vietinio kapitalo įmonėms.
 • 104 projektus parengėme viešojo sektoriaus ir nevyriausybinėms organizacijoms.
 • 88 projektus parengėme užsienio kapitalo įmonėms.

PARENGTŲ PROJEKTŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL SRITIS

 • 100 eksporto skatinimo projektų – iš kurių 94 proc. gavo finansavimą.
 • 97 infrastruktūros kūrimo ir plėtros projektai – iš kurių 91 proc. gavo finansavimą.
 • 74 mokslinių tyrimų, tehnologinės plėtros ir inovacijų projektai – iš kurių 80 proc. gavo finansavimą.
 • 58 kompetencijų ugdymo projektai - iš kurių 73 proc. gavo finansavimą.
 • 46 socialinės ir verslo aplinkos gerinimo projektai – iš kurių 73 proc. gavo finansavimą.
 • 25 produktyvumo ir efektyvumo didinimo projektai – iš kurių 84 proc. gavo finansavimą.

TOP3 PRIVATAUS SEKTORIAUS PROJEKTAI, GAVĘ DIDŽIAUSIĄ FINANSAVIMĄ

 • Tonbo Imaging Pte Ltd „Inovacinės autonominės transporto sistemos sukūrimui skirti moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra”: finansavimas – 4,51 M Eur; vertė – 11,75 M Eur.
 • Altechna Coatings, UAB „Naujos kartos optiniai paviršiai ir dangos lazeriams (STAR)”: finansavimas – 1,95 M Eur; vertė – 3,81 M Eur.
 • Somlita, UAB „UAB „Somlita" gamybinės bazės modernizavimas”: finansavimas – 1,68 M Eur; vertė – 3,36 M Eur.

TOP3 VIEŠOJO SEKTORIAUS PROJEKTAI, GAVĘ DIDŽIAUSIĄ FINANSAVIMĄ

 • Vilniaus miesto savivaldybės administracija „Nacionalinės koncertų salės, atitinkančios pasaulinius muzikos standartus, Vilniuje, V. Mykolaičio-Putino g. 5, statyba”: finansavimas – 51,97 M Eur; vertė – 51,97 M Eur.
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracija „Daugiafunkcio Lazdynų sveikatinimo centro įkūrimas”: finansavimas – 11,65 M Eur; vertė – 21,17 M Eur.
 • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)": finansavimas – 16,47 M Eur; vertė – 16,47 M Eur.

PROJEKTŲ PASISKIRSTYMAS PAMEČIUI

 • Vidutiniškai per metus parengiame po 26 projektus finansavimui gauti:
  • vidutiniškai po 19 privataus sektoriaus projektų.
  • vidutiniškai po 7 viešojo sektoriaus arba NVO projektus.
 • Daugiausiai privataus sektoriaus projektų parengta – 2009 m.: 52 projektai.
 • Didžiausia bendra parengtų privataus sektoriaus projektų vertė ir gautas finansavimas – 2016 m.: atitinkamai 76,17 M Eur ir 21,97 M Eur.
 • Matyti tendencija, kad su metais auga ne parengtų projektų skaičius, o rengiamų projektų vertė ir finansavimas (žr. 1 pav.).

 

KAIP PASINAUDOTI MŪSŲ EKSPERTINE PATIRTIMI

Jei turite daugiau klausimų dėl ES investicijų įdarbinimo ir norite gauti nemokamą konsultaciją, susisiekite su mumis: