Pradžia
en

Lietuvos dalyvavimo Horizon2020 programoje apžvalga

Sritis (rubrika): Apžvalga

Tema: Lietuvos dalyvavimo Horizon2020 programoje apžvalga

Parengė: Projektų rengimo ekspertė Božena Kareivė

Didžiausia Europos Sąjungos (ES) 2014–2020 metų mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa Horizontas 2020  (H2020) eina į pabaigą. Programa, kurios pagrindinis tikslas - kurti žinių ir inovacijų visuomenę, prisidėti prie Europos 2020 įgyvendinimo ir Europos mokslinių tyrimų erdvės kūrimo, pasibaigs kartu su 2014-2020 metų finansavimo laikotarpiu. Ši programa – tai ES bendrųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo periodas, pratęsęs 7-osios bendrosios programos (7BP) veiklas ir kurio tęsiniu bus kitas finansavimo periodas, pavadintas Europos horizontu. Septynerių metų H2020 programai buvo numatyta daugiau kaip 80 milijardų eurų Europos Komisijos (EK) finansavimo, neįskaičiuojant privačių ir nacionalinių valstybinių investicijų, kurias turėtų pritraukti šios lėšos.

Taigi, H2020 programai einant į pabaigą, norime apžvelgti Lietuvos dalyvavimo programoje rezultatus. Pateikiame Lietuvos skaičius pagal 2019 metų IV ketv. statistinius duomenis:

 • Lietuvos institucijos dalyvavo teikiant 2500 programos H2020 paraiškas (paraiškos, kurios praėjo tinkamumo vertinimą);
 • 464 dalyviai iš Lietuvos pateko į finansuotinų paraiškų sąrašą, iš kurių 68 projektuose Lietuvos atstovai yra koordinatoriais (koordinatorių sėkmės rodiklis – apie 8,5%);
 • Lietuvos dalyvių biudžetas projektuose – 78,569 mln. EUR, iš jų EK skirta dotacija – 68,89 mln. EUR. Vienam dalyviui vidutiniškai tenka 184,8 tūkst. EUR EK dotacija;
 • Didžiausią H2020 finansavimą gavo: Kauno technologijos universitetas (8,5 mln. EUR) – 35 projektai; Vilniaus universitetas (7,1 mln. EUR) – 29 projektai; UAB Nanoavionika (2,9 mln. EUR) – 3 projektai;
 • Sėkmės rodiklis pagal dalyvavimų skaičių – 12,98 %, o pagal EK skirtas lėšas – 8,29 %;
 • Daugiausiai partnerysčių H2020 projektuose Lietuva turi su Vokietija (813), Prancūzija (765), Italija (709), Ispanija (614) ir Didžiąja Britanija (487);
 • Tarp kaimyninių šalių daugiausiai partnerysčių su Lenkija (219), ženkliai mažiau su Latvija (102) ir Estija (97);
 • 95 SME dalyviai (0,08% iš visų H2020 dalyvių), iš kurių 56 unikalūs (EK dotacija – 20,1 mln. EUR);
 • Lietuvos ekspertų, kurie vertina H2020 paraiškas, skaičius – 232, iš jų 43,9 % moterų.

Pagal dalyvavimo H2020 reitingą Lietuva yra 25 vietoje tarp ES28 šalių, o pagal gautas H2020 lėšas – 27 vietoje. Siekiant paskatinti Lietuvos institucijų dalyvavimą H2020 programoje, yra sukurti papildomi instrumentai organizacijoms:

 • Parama mokslo ir studijų institucijoms, rengusioms H2020 paraiškas – nuo 3 iki 10 tūkst. EUR iš Lietuvos mokslų tarybos;
 • Parama konsultacinėms paslaugoms H2020 paraiškų parengimui pirkti mokslo ir studijų institucijoms –  iki 20 tūkst. EUR iš MITA ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos;
 • Parama įmonėms, rengusioms H2020 paraiškas – nuo 1 iki 15 tūkst. EUR iš MITA ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos;
 • Pagalba įmonėms rengiant paraiškas pagal priemonę InoSpurtas (koordinuoja MITA);
 • Individualių MTEP H2020 Marie Skłodowska Curie (MSC) ir Europos mokslo tarybos projektų įgyvendinimui skiriama mokslo ir studijų institucijoms (pareiškėjams) – vidutiniškai 1 MSC projektui 130-190 tūkst. EUR iš Lietuvos mokslų tarybos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos;
 • Įmonės dalyvavimo H2020 programos renginiuose išlaidos – vienam dalyviui skiriama iki 1 tūkst. EUR (viena išvyka) iš MITA ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos;
 • LINO LT projektas – LINO mokslo biuras Briuselyje (Liaison office), parama išvykstantiems ir atvykstantiems tyrėjams, mokslo vadybininkų kvalifikacijos kėlimas, renginiai;
 • „Baltijos Bonus“ 1 tūks. EUR parama paraiškos parengimo išlaidoms kompensuoti, jei projekte yra bent vienas partneris iš Latvijos ar Estijos.

Atkreipiame dėmesį, kad dalyvavimo H2020 statistiniai duomenys yra skelbiami bei viešai prieinami ir programos H2020 finansavimo ir konkursų portale. Tikimės, kad naujame finansavimo periode Lietuvos institucijos aktyviau įsitrauks į programos Europos horizontas projektus, tiek teikiant paraiškas, tiek įsijungiant į tarptautinius konsorciumus.

 Šaltinis: https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/extensions/CountryProfile/CountryProfile.html?Country=Lithuania

 

 KAIP PASINAUDOTI MŪSŲ EKSPERTINE PATIRTIMI

Jei turite daugiau klausimų dėl ES investicijų įdarbinimo ir norite gauti nemokamą konsultaciją, susisiekite su mumis: