Pradžia
en

Kviečiame inovacijų kūrėjus bendradarbiavimui

2017 m. birželio 30 dieną buvo paskelbti kvietimai teikti paraiškas subsidijoms gauti pagal priemonę „Intelektas LT. Bendri mokslo ir verslo projektai“. Pirmo etapo paraiškos gali būti teikiamos iki 2017 m. rugsėjo 29 dienos.

APIE SUBSIDIJĄ

 • Šių subsidijų tikslas - paskatinti įmones sumanios specializacijos kryptyse kurti inovacinius gaminius, paslaugas ar procesus.
 • Projektų finansavimui yra rezervuoti 100M €, kurie bus paskirstyti pagal tiek tarp pradedančiųjų ir brandžiųjų inovatorių, tiek tarp sumanios specializacijos krypčių. Dėl subsidijų tarpusavyje konkuruos tik tos pačios grupės inovatorių projektai, priskiriami tai pačiai sumanios specializacijos krypčiai.
 • Subsidiją gauti gali kokio dydžio įmonė ar viešoji įstaiga, vykdanti MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).
 • Pagal šią priemonę yra subsidijuojamos 3 veiklos:
  • MTEP veiklų vykdymas. Didžiausia subsidijos suma pagal šią veiklą gali sudaryti iki 1,2 mln. eurų. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 80%.
  • MTEPI infrastruktūros kūrimas arba plėtra. Didžiausia subsidijos suma pagal šią veiklą gali sudaryti iki 3 mln. eurų. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 45%.
  • Naujų produktų ir technologijų sertifikavimas. Didžiausia subsidijos suma pagal šią veiklą gali sudaryti iki 0,2 mln. eurų. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 70%.
 • Projektai bus vertinami dviem etapais:
  • I etape vertinama, ar projektas atitinka MTEP požymius ir sumanios specializacijos prioritetus.
  • II etape vertinamas projekto atitikimas likusiems kriterijams ir skaičiuojami jo surenkami balai.
 • Pirmo etapo paraiškos gali būti teikiamos iki 2017 m. rugsėjo 29 d.

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas:

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka visus vertinimo kriterijus ir reikalavimus bei turi didelius šansus gauti subsidiją.
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl prašytos subsidijos skyrimo.
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta Jums laiku ir iki paskutinio cento.
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto pabaigos ir, jei teks, padėsime užtikrinti, kad nebūtų taikomos baudos už rodiklių nepasiekimą.

KODĖL "ADVANCED ADVICE"

 • Vidutiniškai 8,5 iš 10 mūsų parengtų ES investicijų siekiančių projektų paraiškų gavo finansavimą.
 • Detalią informaciją apie mūsų parengtus projektus galite rasti čia>>>

Jei norite, kad padėtumėme Jums gauti subsidiją ar tiesiog turite klausimų, kreipkitės į ADVANCED ADVICE čia >>>