Pradžia
en

Kviečiame inovacijų kūrėjus bendradarbiauti

 

2018 m. birželio 25 dieną buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas subsidijoms gauti pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai“. Paraiškos gali būti teikiamos iki 2018 m. rugsėjo 25 dienos.

TRUMPAI APIE SUBSIDIJĄ

Priemonės "Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai" tikslas - skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingą MTEP, taip pat paskatinti

įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

 • Projektų finansavimui yra numatyta skirti 75 mln. eurų.
 • Tinkami pareiškėjai: bet kokio dydžio įmonės ar viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).
 • Didžiausia subsidijos suma: iki 4,4 mln. eurų projektui.
 • Pagal šią priemonę yra subsidijuojamos 3 veiklos:
  • MTEP veiklų vykdymas. Didžiausia subsidijos suma pagal šią veiklą gali sudaryti iki 1,2 mln. eurų. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 80%.
  • MTEPI infrastruktūros kūrimas arba plėtra. Didžiausia subsidijos suma pagal šią veiklą gali sudaryti iki 3 mln. eurų. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 45%.
  • Naujų produktų ir technologijų sertifikavimas. Didžiausia subsidijos suma pagal šią veiklą gali sudaryti iki 0,2 mln. eurų. Didžiausias subsidijos intensyvumas – 70%.
 • Paraiškos gali būti teikiamos iki 2018 m. rugsėjo 25 dienos.
 • Daugiau informacijos apie programą „Intelektas. Bendri mokslo ir verslo projektai“ rasite čia>>>

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas:

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją.
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo.
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento.
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

KODĖL "ADVANCED ADVICE"

 • Vidutiniškai 8,5 iš 10 mūsų parengtų ES investicijų siekiančių projektų paraiškų gavo finansavimą.
 • Detalią informaciją apie mūsų parengtus projektus galite rasti čia>>>

Jei norite, kad padėtumėme Jums gauti subsidiją ar tiesiog turite klausimų, kreipkitės į mus>>>