Pradžia
en

Kada PVM išlaidos yra tinkamos finansuoti

Sritis (rubrika): Naudingi patarimai

Tema: Tinkamos finansuoti pridėtinės vertės mokesčio išlaidos

Parengė: Projektų rengimo ekspertė Simona Astrauskaitė

Rengiant projektą finansavimui gauti iš ES struktūrinių fondų lėšų, pareiškėjas (ir partneris) turi įsivertinti, kurios išlaidos yra tinkamas finansuoti ir gali būti įtrauktos į projekto biudžetą. Sudarant projekto biudžetą, susiduriama su iššūkiu, ar pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) išlaidos yra tinkamos finansuoti. Dažnai pareiškėjas taiko klaidingas prielaidas, vertindamas PVM išlaidų tinkamumą. Kitaip sakant, sklando keletas populiariausių mitų dėl PVM tinkamumo finansuoti:

 • PVM išlaidos yra tinkamos finansuoti, jeigu pareiškėjas nėra PVM mokėtojas.
 • PVM išlaidos yra netinkamos finansuoti, jeigu pareiškėjas, įgyvendinęs projektą, generuos pajamas.

Norėdami sugriauti šiuos du mitus ir palengvinti pareiškėjui (ir partneriui) projekto biudžeto rengimą, pateikiame pagrindinius aspektus, kuriais nuosekliai remiantis turėtų būti įvertintas PVM finansavimo tinkamumas:

 1. Ar įsigyjamos prekės ir/arba paslaugos bus skirtos pareiškėjo (ir/arba partnerio) ekonominei veiklai įgyvendinti? Remiantis LR PVM įstatymu (Žin. 2002, Nr. 35-1271), ekonominė veikla suprantama kaip veikla (įskaitant gamybą, prekybą, paslaugų teikimą, žemės ūkio veiklą, žuvininkystę, kasybą, profesinę veiklą, naudojimąsi turto ir (arba) turtinių teisių turėjimu), kurią vykdant siekiama gauti bet kokių pajamų (neatsižvelgiant į tai, ar ją vykdant siekiama gauti pelno – vadinasi ir viešieji juridiniai asmenys gali įgyvendinti ekonominę veiklą). Pažymėtina, kad viešųjų valstybės ir savivaldybių įstaigų veikla, kurią vykdyti šiuos asmenis įpareigoja teisės aktai, nelaikoma ekonomine veikla. Tačiau tuo atveju, jeigu vykdoma veikla konkuruoja su kitų asmenų tiekiamomis prekėmis ir (arba) teikiamomis paslaugomi, ji turėtų būti laikoma ekonomine veikla. Taip pat darbo veikla (veikla, vykdoma pagal darbo ar iš esmės darbo santykius atitinkančią sutartį) nėra laikoma ekonomine veikla. Taigi atsižvelgiant į tai, ar pareiškėjas (ir partneris) ketina vykdyti ekonominę veiklą, galimi šie atvejai:
  1. Jeigu pareiškėjo (ir partnerio) ketinamos įsigyti prekės ir/arba paslaugos bus skirtos ne ekonominei veiklai įgyvendinti, tokiu atveju PVM išlaidos yra tinkamos finansuoti ir gali būti įtrauktos į projekto biudžetą.
  2. Jeigu pareiškėjo (ir partnerio) ketinamos įsigyti prekės ir/arba paslaugos bus skirtos ekonominei veiklai įgyvendinti, tokiu atveju PVM išlaidų tinkamumas finansuoti priklausys nuo to, ar jis turi galimybę įtraukti jį į PVM atskaitą (žr. 2 punktą).
 2. Ar pareiškėjo (ir/arba partnerio) veikla, kuri bus vykdoma įsigijus prekes ir/arba paslaugos, yra apmokestinama PVM? PVM apmokestinamų veiklų sąrašas yra nurodytas LR PVM įstatyme, pagal kurį pareiškėjas gali pasitikrinti, ar įgyvendinus projektą ketinama vykdyti veikla bus apmokestinama PVM:
  1. Jeigu pareiškėjo (ir/arba partnerio) ketinamos įsigyti prekės ir/arba paslaugos bus skirtos PVM neapmokestinamai veiklai vykdyti, tokiu atveju PVM išlaidos yra tinkamos finansuoti ir gali būti įtrauktos į projekto biudžetą. T.y., pareiškėjas neturi teisės į PVM atskaitą.
  2. Jeigu pareiškėjo (ir/arba partnerio) ketinamos įsigyti prekės ir/arba paslaugos bus skirtos PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, tokiu atveju PVM išlaidos yra netinkamos finansuoti ir negali būti įtrauktos į projekto biudžetą. T.y., pareiškėjas (ir/arba partneris) turi teisę į PVM atskaitą. Svarbu pažymėti, kad šiuo atveju PVM tinkamumas finansuoti nepriklauso nuo to, ar pareiškėjas (ir/arba partneris) yra PVM mokėtojas ar nėra. T.y. nėra svarbu, ar pareiškėjas (ir/arba partneris) pasinaudos teisę į PVM atskaitą, įgyvendinus projektą, o yra atsižvelgiama į tai, kad pareiškėjas (ir/arba partneris) vis dėlto turės teisę į PVM atskaitą ateityje.
  3. Jeigu pareiškėjo (ir/arba partnerio) ketinamos įsigyti prekės ir/arba paslaugos bus skirtos vykdyti veiklai, kuri remiantis LR PVM įstatymu gali būti pasirinktinai apmokestinama arba neapmokestinama PVM (pvz., nekilnojamojo turto nuoma ir pardavimas; kai kurių finansinių paslaugų teikimas), tokiu atveju PVM išlaidos yra netinkamos finansuoti ir negali būti įtrauktos į projekto biudžetą. T.y., nors pareiškėjas (ir/arba partneris) ir pasirinks neapmokestinti vykdomos veiklos PVM, bet bus atsižvelgiama į tai, kad jis vis dėlto turės teisę į PVM atskaitą ateityje.
  4. Jeigu pareiškėjo (ir/arba partnerio) ketinamos įsigyti prekės ir/arba paslaugos bus skirtos vykdyti mišrią veiklą (ir PVM apmokestinamą veiklą ir PVM neapmokestinamą veiklą), tokiu atveju tik dalis PVM gali būti tinkamos finansuoti išlaidos:
   1. Tinkamų finansuoti PVM išlaidų dalis: pareiškėjo (ir/arba partnerio) ketinamų įsigyti dalies prekių ir/arba paslaugų, kurias galima tiksliai atskirti ir kurios bus skirtos PVM neapmokestinamai veiklai vykdyti (t.y., pareiškėjas (ir/arba partneris) neturės teisės į PVM atskaitą).
   2. Netinkamų finansuoti PVM išlaidų dalis: pareiškėjo (ir/arba partnerio) ketinamų įsigyti dalies prekių ir/arba paslaugų, kurias galima tiksliai atskirti ir kurios bus skirtos PVM apmokestinamai veiklai vykdyti (t.y., pareiškėjas (ir/arba partneris) turės teisę į PVM atskaitą).
   3. Visos netinkamos finansuoti PVM išlaidos: kai nėra galimybės tiksliai atskirti, kuri dalis pareiškėjo (ir/arba partnerio) ketinamų įsigyti prekių ir/arba paslaugų bus skirta neapmokestinamai PVM veiklai vykdyti.

PVM tinkamumo įvertinimo loginė schema pateikiama žemiau.

Pabaigai norime apibendrinti, kad siekiant nustatyti, ar PVM išlaidos yra tinkamos finansuoti, turėtų būti iš esmės atsižvelgiama į: pareiškėjo (ir partnerio) juridinį statusą (viešasis ar privatus juridinis asmuo); ar pareiškėjas (ir/arba partneris), įgyvendinus projektą, ketina generuoti pajamas ir kokias pajamas ketina generuoti (apmokestinamas PVM ar neapmokestinamas PVM). Taip pat norime pažymėti, kad PVM išlaidų tinkamumas finansuoti kiekvienu atveju dar papildomai priklauso nuo finansavimo priemonės ir jos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų reikalavimų.

 KAIP PASINAUDOTI MŪSŲ EKSPERTINE PATIRTIMI

Jei turite daugiau klausimų dėl ES investicijų įdarbinimo ir norite gauti nemokamą konsultaciją, susisiekite su mumis: