Pradžia

Gamybos įrangai ir statyboms bus skiriama 20 mln. eurų

TRUMPAI APIE SUBSIDIJĄ

Priemonės „Regio Potencialas LT“ tikslas - paskatinti SVV subjektų investicijas į modernių technologijų diegimą, kuris įgalintų pritaikyti esamus ir kurti naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti, Lietuvos regionuose.

 • Tinkami pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmonės.
 • Projektų finansavimui yra numatyta skirti 20,34 mln. eurų.
 • Didžiausia subsidijos suma: iki 0,5 mln. eurų projektui.
 • Pagal šią priemonę subsidijuojama veikla: moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti.
 • Kvietimą paraiškoms teikti planuojama skelbti šių metų III ketv. pabaigoje.
 • Daugiau informacijos apie priemonę "REGIO POTENCIALAS LT" čia>>>

KAIP PADEDAME GAUTI SUBSIDIJĄ

Patikėkite mums darbus, susijusius su ES subsidijos įdarbinimu, ir užtikrinsime, kad subsidija tarnaus Jūsų tikslams, o ne Jūs – biurokratiniams subsidijų reikalavimams. Teikiame integruotas ES subsidijos įdarbinimo paslaugas:

 • Pasirengimas paraiškos teikimui. Užtikrinsime, kad Jūsų projektas atitinka vertinimo kriterijus ir turi didelius šansus gauti subsidiją.
 • Paraiškos rengimas. Parengsime konkurencingą paraišką ir lydėsime ją vertinimo procese iki teigiamo sprendimo dėl subsidijos skyrimo.
 • Projekto administravimas. Padėsime įgyvendinti projektą pagal donoro reikalavimus, kad subsidija būtų išmokėta laiku ir iki paskutinio cento.
 • Po-projektinis aptarnavimas. Rengsime ataskaitas po projekto ir, jei teks, padėsime išvengti sankcijų už rodiklių nepasiekimą.

KODĖL "ADVANCED ADVICE"

 • Vidutiniškai 8,5 iš 10 mūsų parengtų ES investicijų siekiančių projektų paraiškų gavo finansavimą.
 • Detalią informaciją apie mūsų parengtus projektus galite rasti čia>>>

Jei norite, kad padėtumėme Jums gauti subsidiją ar tiesiog turite klausimų, kreipkitės į