Pradžia
en

"Eksperimentas" paraiškų teikimas pasibaigė

Europos Sąjungos (ES) investicijoms gauti pagal priemonę „Eksperimentas“, 2020 metų vasario 19 dienos duomenimis, yra pateiktos 326 paraiškos, kurių finansavimui prašoma daugiau nei 247 mln. EUR, o šiai priemonei yra numatyta 72 mln. EUR.

Į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas bei inovatyvių gaminių ir paslaugų tobulinimą verslas planuoja investuoti virš 400 mln. EUR, iš kurių 247 mln. prašoma investuoti iš ES lėšų. Pagal priemonę „Eksperimentas“ buvo paskelbti du kvietimai:

  • Bendras kvietimas – pagal kurį kreiptis dėl finansavimo galėjo visos Lietuvos teritorijoje veikiančios įmonės, atitinkančios vertinimo kriterijus;
  • Regioninis kvietimas – pagal kurį kreiptis dėl finansavimo galėjo regione veikiančios įmonės, atitinkančios vertinimo kriterijus.

Bendrajame kvietime, kuriame numatyta paskirstyti iki 50 mln. EUR, yra pateikta 260 paraiškų, kuriose prašoma 224 mln. EUR finansavimo, tuo tarpu regioniniame kvietime, kuriame numatyta paskirstyti iki 22.7 mln. EUR, prašoma 22.9 mln. EUR. Lietuvos verslas planuoja kurti produktus ir paslaugas, kurios bus paremtos dirbtinio intelekto technologijomis, robotikos sprendimais, automatizavimu ir pan. Pagal priemonę yra skatinamas ir bendradarbiavimas su mokslo ir verslo institucijomis bei kitais privačiais juridiniais asmenimis.

Bendruoju kvietimu pagal registracijos vietą daugiausiai paraiškų pateikė Vilniaus ir Kauno apskritys, atitinkamai 187 ir 54 paraiškos. Šiaulių apskritis – 4 paraiškos. Alytaus, Klaipėdos ir Panevėžio apskritys pateikė po 3 paraiškas. Regioniniu kvietimu daugiausiai paraiškų pateikė  Alytaus apskritis - 13 paraiškų, Vilniaus apskritis – 8, Kauno ir Utenos apskritys – 7 paraiškos. Iš Klaipėdos ir Panevėžio apskričių sulaukta po 6 paraiškas.

Pasibaigus kvietimui LVPA taip pat pateikė statistiką, kurios sritys labiausiai sudomino pareiškėjus pagal Sumanios specializacijos prioritetus. Bendrajame kvietime didžiausio susidomėjimo sulaukė informacinių ir ryšių technologijų sritis – gautos 88 paraiškos, sveikatos technologijų ir biotechnologijų sritimi susidomėjo 55 pareiškėjai. Taip pat didelio aktyvumo sulaukė naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų sritis, pagal kurią sulaukta 42 paraiškų.

Regioniniu kvietimu daugiausiai paraiškų sulaukta pagal naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų sritį – 18 paraiškų. Informacinių ir ryšių technologijų sritis – 15 paraiškų, agroinovacijos ir maisto technologijų sritis sulaukė 10 paraiškų, o pagal įtraukios ir kūrybingos visuomenės sritį sulaukta 7 projektų paraiškų.

Per artimiausius 3 mėn. Lietuvos verslo paramos agentūra planuoja įvertinti projektų ir pareiškėjų tinkamumą ir skirti finansavimą jų įgyvendinimui. Kadangi prašoma investicijų suma gerokai pralenkia pagal priemonę skiriamas lėšas, vertinimo proceso metu tikėtina dalis projektų atkris ir finansavimą gaus geriausiais vertinimo kriterijus atitinkantys projektai.

Advanced Advice komanda parengė ir pateikė bendram priemonės kvietimui 12 projektų, kurių bendras biudžetas siekia virš 15,3 mln. EUR, o prašoma subsidijos suma -  virš 8,5 mln. EUR.

Šaltinis: www.lvpa.lt

 

 KAIP PASINAUDOTI MŪSŲ EKSPERTINE PATIRTIMI

Jei turite daugiau klausimų dėl ES investicijų įdarbinimo ir norite gauti nemokamą konsultaciją, susisiekite su mumis: