Pradžia
en

Atvejo analizė: ar įmonė yra patirianti sunkumų

Sritis (rubrika): Su ES finansavimu susijusios sąvokos

Tema: Sunkumų patiriančios įmonės samprata

Parengė: Projektų rengimo ekspertas Saulius Dekaminavičius

Viename iš pirmųjų savo ekspertinių komentarų, kuriame pateikėme išsamų sunkumus patiriančios įmonės sąvokos išaiškinimą, žadėjome atskirai pakomentuoti neseniai pasikeitusią įgyvendinančiųjų institucijų poziciją dėl laikotarpio, kurio duomenys vertinami, nustatant, ar įmonė yra patirianti sunkumų. Dar visai neseniai įgyvendinančiosios institucijos vertinimą atlikdavo pagal tarpinės finansinės atskaitomybės duomenis, tačiau maždaug nuo 2018 m. sunkumų patyrimas (nepatyrimas) vertinamas pagal paskutinių finansinių metų patvirtintos finansinės atskaitomybės (balanso) duomenis.

Vienas iš mūsų klientų – technologinis startuolis, ketino kreiptis dėl finansavimo pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ (kvietimas Nr. 4) gavimo. Tuo metu įmonė buvo produktų vystymo stadijoje ir įmonės veiklos sąnaudos viršijo generuojamas pajamas, t.y. įmonė buvo sukaupusi nuostolio, todėl, remiantis 2017 m. finansinės atskaitomybės dokumentais, buvo priskirtina sunkumus patiriančios įmonės kategorijai. Tačiau 2018 m. kovo mėnesį įmonė pritraukė užsienio investuotojo investiciją. Pagal investavimo sutartį investuotojas įsigijo visas rizikos kapitalo fondui „Practica Capital“ priklausiusias įmonės akcijas ir papildomai investavo į bendrovės kapitalą. Ši investicija pakoregavo įmonės finansinius rodiklius taip, kad ji nebėra priskiriama sunkumus patiriančios įmonės kategorijai.

Viešoje erdvėje pateiktas Bendrojo bendrosios išimties reglamento (BBIR) išaiškinimo 4 punktas (http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/Revised-document-FQAGBER.pdf) nurodo, kad vertinant, ar įmonė patiria sunkumų, turi būti remiamasi paskutinio pasibaigusio ataskaitinio laikotarpio finansine atskaitomybe (angl. based on the financial statements of the latest closed accounting period). LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 3 str. 1 d. numato, kad ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, kuriam sudaromas įmonės metinių arba tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys. Šio įstatymo 8 str. taip pat numato, kad įmonės veikla sudarant finansines ataskaitas suskirstoma į finansinius metus arba į kitos trukmės ataskaitinius laikotarpius, kuriems pasibaigus sudaromos finansinės ataskaitos, o 16 str. 2 d. numato, kad tarpines finansines ataskaitas įmonės sudaro, kai to reikia arba kitų teisės aktų nustatyta tvarka ar periodiškumu.

Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad įmonės finansinė situacija (sunkumų patyrimas/ nepatyrimas) gali būti vertinamas pagal parengtą, patvirtintą ir juridinių asmenų registrui pateiktą tarpinę (pvz., ketvirčio ar pusmečio) finansinę atskaitomybę, nes atlikus šiuos veiksmus, laikytina, kad ataskaitinis laikotarpis yra pasibaigęs. Priešingu atveju gali susidaryti situacija, kai finansavimas neskiriamas įmonei, kuri pagal paskutinių finansinių metų duomenis buvo patirianti sunkumų, tačiau vėliau atliko veiksmus, kad ši situacija butų suvaldyta (kaip tą įpareigoja LR Akcinių bendrovių įstatymo 38 str. 3 d.), ir paraiškos pateikimo, jos vertinimo ir finansavimo skyrimo metu nebebuvo patirianti sunkumų.

Visa ši argumentacija buvo pateikta Lietuvos verslo paramos agentūrai, LR ūkio ministerijai (dabar LR ekonomikos ir inovacijų ministerija), LR finansų ministerijai, tačiau galiausiai iš šių institucijų buvo gautas neigiamas atsakymas, nurodant, kad įmonės finansinė būklė bus vertinama tik pagal patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės duomenis. Atsižvelgiant į tai, su klientu buvo sutarta paraiškos šiam kvietimui neteikti ir dalyvauti kitų metų kvietime. Nepaisant atsakingų institucijų pozicijos, manome, kad situacija nėra vienareikšmiška ir gali būti interpretuojama skirtingai. Vis tik panašu, kad šiuo atveju buvo priimtas saugesnis ir paprasčiau įgyvendinamas sprendimas.

Su šia tema susiję kiti mūsų parengti ekspertiniai komentarai:

 KAIP PASINAUDOTI MŪSŲ EKSPERTINE PATIRTIMI

Jei turite daugiau klausimų dėl ES investicijų įdarbinimo ir norite gauti nemokamą konsultaciją, susisiekite su mumis: